Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Jaap Laan, Wildbaan 9, 1648LX De Goorn, Nederland, service@bolt-amsterdam.nl, telefoon: 0031686346555) een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een brief per post of een e- mail). ) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons of aan BOLT Amsterdam (julianastraat 27, 1633JL Avenhorn, Nederland) te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou verlopen. Dit geldt voor al onze tulpenboeketten met en zonder bol.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Jaap Laan, Wildbaan 9, 1648LX De Goorn, Nederland, service@bolt-amsterdam.nl

– Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.