Privacybeleid /
Gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Jaap Laan
Wildbaan 9
De Goorn

service@bolt-amsterdam.nl

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens bevat en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact opnemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering

Met het oog op de contractverwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract is afgesloten, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

2.2 Klantaccount

Indien u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een klantaccount te openen en uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen van onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een functie in het daarvoor bestemde klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van klantcommunicatie verzamelen we persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b AVG, als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG, geven wij uw gegevens door aan de koeriersdienst die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders ten behoeve van verzendmelding

Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienst conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit Delivery kan contact met u opnemen voor de doel van de kennisgeving of coördinatie van de levering.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of rechtstreeks naar de koeriersdienst op het hieronder vermelde contactadres. Na intrekking zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren u in deze verklaring.

DHL Paket GmbH Strasschensweg
10
53113 Bonn
Duitsland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstrae 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het verwerken van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient om het contract te vervullen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven we onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens gebruiken die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning) . In overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG dient dit om onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in een efficiënt betalingsbeheer te beschermen, die prevalerend zijn in het kader van een belangenafweging.

5. Promotie per e-mail

5.1 E-mail nieuwsbrief met abonnement

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit is wettelijk toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

5.2 Beoordelingsverzoeken per e-mail verzenden

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 gebruikt beoordelingssysteem. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of via een daarvoor bestemde link in het evaluatieverzoek.

De beoordelingsverzoeken kunnen ook worden verzonden door onze dienstverlener, Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops).

In het kader van het verzenden van beoordelingsverzoeken ontvangen we informatie over de respectieve status van Trusted Shops (bijvoorbeeld of het beoordelingsverzoek is verzonden en of het is aangekomen). Dit gebeurt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG om te voldoen aan ons legitieme belang bij het ontvangen van informatie over de recensie-uitnodigingen om op basis hiervan optimalisaties uit te voeren, evenals om het legitieme belang van Trusted Shops hierin te vervullen service te kunnen bieden.

Samen met Trusted Shops zijn wij verantwoordelijk voor het verzenden van beoordelingsverzoeken en voor het verzamelen en weergeven van beoordelings- en statusinformatie.

Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u met vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te laten gelden contact opnemen met Trusted Shops GmbH.U vindt hun contactmogelijkheden hier . Meer informatie over gegevensbescherming vindt u via de volgende link . Los daarvan kunt u altijd contact met ons opnemen via de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging dwingende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in het gedeelte “Cookies en andere technologieën”. Bekijk elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-services voor webanalyse en advertentiedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die is gesloten tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de respectieve technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google .

Google Analytics

Ten behoeve van de website-analyse worden met Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijd, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben we de instellingen voor het delen van gegevens voor “Google-producten en -services” geactiveerd . Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die door Google Analytics zijn verzameld en verwerkt en kan deze vervolgens worden gebruikt om de Google-services te verbeteren. Het vrijgeven van gegevens aan Google als onderdeel van deze instellingen voor het vrijgeven van gegevens is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

Google Optimize- extensiefunctie om tests te maken en uit te voeren .

Om de marketing van onze website te optimaliseren, gebruiken we de zogenaamde gebruikers-ID-functie . Met behulp van deze functie kunnen we een unieke, permanente ID toewijzen aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze online aanwezigheid en zo uw gebruikersgedrag op verschillende apparaten en sessies analyseren.

Voor webanalyse wordt de zogenaamde “cross-device tracking” ingeschakeld door de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signals . Als uw voor internet geschikte apparaten zijn gekoppeld aan uw Google-account en u de instelling “Gepersonaliseerde advertenties” in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten maken over uw gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op verschillende apparaten), zelfs als u Je toestel. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.

Voor webanalyse- en reclamedoeleinden wordt de zogenaamde DoubleClick-cookie door de uitbreidingsfunctie van Google Analytics ingeschakeld om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website.

Google AdSense

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. De zogenaamde DoubleClick-cookie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en het automatisch toewijzen van een pseudoniem UserID, met de hulp waarvan interesses worden bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

Google-advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden wordt bij een bezoek aan onze website de zogenaamde Google- remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt, maakt op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling “Persoonlijke reclame” in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten als u via een Google Ads-advertentie op onze website bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) worden geregistreerd, van waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamd JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Gebruik van Facebook-pixel

Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) hieronder weergegeven . Met de Facebook-pixel worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) automatisch verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook informatie verzameld en gehasht opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een pseudoniem cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde advertenties.
De informatie die automatisch door de Facebook-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook .

Facebook-analyse

Als onderdeel van Facebook Analytics worden statistieken over bezoekersactiviteit op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook-pixel zijn verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Facebook. Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en op de markt te brengen.

Facebook-advertenties

We gebruiken Facebook-advertenties om deze website op Facebook en andere platforms te promoten. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteit op onze website die zijn gemaakt via Facebook Pixel, voeren we groepsgebaseerde advertenties op Facebook uit via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook-pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren we gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook- pixelremarketing .

Facebook Pixel – conversies om uw latere gebruiksgedrag te meten voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Facebook.

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/andere widgets

Op deze website zijn Trusted Shops-widgets (bijv. Trusted Shops Trustbadge) geïntegreerd om Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om na een bestelling Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), met wie wij op grond van artikel 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met artikel 26, lid 2, AVG.

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van een gedeelde verantwoordelijkheid. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier .

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert . Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. Het serverlogbestand wordt opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen en wordt uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd of anoniem gemaakt. Volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient hiermee het gerechtvaardigd belang van ons en Trusted Shops om misbruik en fraude te voorkomen, het aanbod en de website te optimaliseren en een probleemloze werking van de website of de Trustbadge of andere Widgets te garanderen van Trusted Shops.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, als u na het afronden van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of zich al voor het gebruik ervan heeft geregistreerd. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u al geregistreerd bent als koper voor productgebruik wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. Voordat het wordt verzonden, wordt het e-mailadres omgezet in deze hashwaarde, die Trusted Shops niet kan ontsleutelen. Na het controleren op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops prevalerende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactie-evaluatiediensten in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 zin 1 lit. f AVG vereist. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet bent aangemeld voor de diensten, krijgt u hiervoor voor het eerst de gelegenheid. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops verwijderd en is persoonlijke verwijzing dan niet meer mogelijk.

Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u met vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te laten gelden contact opnemen met Trusted Shops GmbH.U vindt hun contactmogelijkheden hier . Meer informatie over gegevensbescherming vindt u via de volgende link . Los daarvan kunt u altijd contact met ons opnemen via de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

9. Sociale media

9.1 Sociale Facebook-plug-ins

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende socialemedia-exploitant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 verlicht en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal naar een Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie hier voor meer informatie (over Insights-gegevens) .

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal naar een Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie hier voor meer informatie (over Insights-gegevens) .

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt meestal overgebracht naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

10. Contactopties en uw rechten

10.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • op grond van artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;

 • op grond van artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

 • op grond van artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is

  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

  • om redenen van algemeen belang of

  • nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover:

  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;

  • de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan;

  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of

  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;

 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

10.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.